Een inspanningstest levert gegevens voor een objectief verslag van de huidige conditie van de atleet.
Op basis van een gegradeerde inspanningstest kan een inschatting worden gemaakt van de optimale intensiteit tijdens de verschillende trainingsvormen.
Hierdoor is efficiënter en preciezer trainen voor een specifieke doel mogelijk.

 

LOOPINSPANNINGSTEST

De loopinspanningstest wordt afgenomen op een loopband. Het testprotocol van de inspanningstest is afhankelijk van de leeftijd, het geslacht, de getraindheid van de atleet en het specifieke doel van de atleet. Parameters zoals hartfrequentie en lactaatwaarden worden gemeten.
Na het afleggen van de test volgt een korte mondelinge feedback. Er wordt een verdere afspraak gemaakt voor de nabespreking van de resultaten en hierbij krijgt de atleet praktische tips om de training te perfectioneren en de sportprestaties te verbeteren.
Indien de atleet dit wenst, kan er een individueel trainingsschema opgemaakt worden voor een bepaalde periode. Meer info onder de rubriek AANBOD – Coaching.

VELDTEST

Temperatuur, parcours en eigen materiaal zijn extrinsieke factoren die een invloed kunnen hebben. Daarom kan het nuttig zijn om een test af te leggen op een (bosrijk) parcours en deze resultaten te vergelijken met de labotest voor een optimale inschatting van de conditie.

Testen in groep mogelijk. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

Een individuele veldtest kan ook steeds op aanvraag.

PRIJS: LOOPINSPANNINGSTEST = 75     VELDTEST = 75 

Als je onze site interessant vindt, neem dan even de tijd om dit delen met anderen.